Vilkår

Når du som bruger benytter Menda.dk til at få henvendelser fra behandlere, accepterer du følgende betingelser.

1. Om Menda.dk

Menda.dk er en webbaseret tjeneste, der formidler kontakt mellem brugere af tjenesten (i det følgende benævnt “Bruger”) og Behandlerne (i det følgende benævnt “Serviceyder”). Brugeren kan indsende sin situation, med henblik på at modtage henvendelser fra behandlere (i det følgende henvendelser ).

Behandlerne beslutter selv, om de ønsker at sende en henvendelse til Brugeren. Brugeren beslutter ligeledes selv, om denne ønsker at indgå aftale om behandling hos en af behandlerne.

Det er gratis for Brugeren at indhente henvendelser gennem Menda.dk.

Menda.dk formidler alene kontakten mellem Brugeren og Behandlerne, og er ikke involveret i den del af processen, som vedrører selve behandlingen, som Brugeren køber hos behandleren.

Menda.dk er ikke selv behandler, og kan ikke tilbyde den behandling, der forespørges på via. Menda.dk. Aftaleindgåelsen mellem Brugeren og Behandlerne foregår udenom Menda.dk. Menda.dk stiller alene muligheden for at indhente tilbud om behandling til rådighed, og garanterer ikke for antallet eller indholdet af henvendelserne fra behandlerne.

Menda.dk har endvidere ingen indflydelse på eller indsigt i de informationer, som Brugeren sender via Menda.dk til Behandlerne. Menda.dk indestår således ikke for rigtigheden af de oplysninger, der formidles via Menda.dk og er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i disse oplysninger.

————————

2. Vilkår og aftaleindgåelse

Det er en betingelse for tilmelding som Bruger på Menda.dk, at Brugeren har accepteret nærværende betingelser. Brugerens markering af feltet “Jeg har læst og accepterer Menda.dk’s betingelser”, skal anses for at udgøre en aftale mellem Brugeren og Menda.dk, hvorefter Menda.dk og Brugeren er bundet af betingelserne. Betingelserne er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

3. Datasikkerhed

Menda.dk indsamler og opbevarer de oplysninger Brugeren indtaster med det formål at kunne administrere brugen af Menda.dk.

Personoplysningerne registreres hos Menda.dk og opbevares af lovpligtige årsager i op til fem år. Når der indsamles personoplysninger via Menda.dk sker det altid ved afgivelse af Brugerens udtrykkelige samtykke, således at Brugeren er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Menda.dk opbevarer og transmitterer ikke brugeroplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til Menda.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og Menda.dk registrerer ingen personfølsomme oplysninger medmindre Brugeren udtrykkeligt har givet sit samtykke.

Menda.dk er i overensstemmelse med persondataloven dataansvarlig for så vidt angår de oplysninger, Brugeren indtaster i forbindelse med oprettelsen af en profil. Brugeren er derimod dataansvarlig for så vidt angår de oplysninger, Brugeren angiver i forbindelse med udfyldelsen af formularer til indhentelse af tilbud hos Behandlerne. Menda.dk er databehandler for så vidt angår oplysningerne i formularerne.

Lundahl Gruppen driver Menda.dk og varetager både den tekniske drift og vedligeholdelse af Menda.dk og er således databehandler for Menda.dk.

Brugeren accepterer ved accept af nærværende betingelser for anvendelsen af Menda.dk, at Lundahl Gruppen indsamler, overfører, lagrer og benytter de personlige oplysninger, Brugeren har afgivet, på servere placeret i Danmark.

Behandlingen af Brugerens oplysninger sker i overensstemmelse med Persondataloven.

3.2 Brug af oplysninger

Brugeren har ved accept af nærværende betingelser erklæret sig indforstået med, og har accepteret følgende:

– Alle de af Brugeren angivne oplysninger kan videregives af Menda.dk til alle Behandlere, der samarbejder med Menda.dk.

– Behandlerne afgiver deres tilbud til Brugeren via Menda.dk, og Behandlerne kan kontakte Brugeren via telefon, hvis de har brug for flere oplysninger.

– Behandlerne er ikke forpligtede til at afgive et tilbud til Brugeren.

De oplysninger Brugeren indtaster for at få henvendelser fra behandlere, herunder Brugerens e-mailadresse, vil alene blive overdraget til Behandlerne, når Brugeren anvender Menda.dk til indhentelse af henvendelser fra Behandlerne, således at Behandlerne kan henvende sig til Brugeren, og vil ikke blive anvendt til andre formål, end hvad der fremgår af disse betingelser.

Ved registrering på Menda.dk kan Brugeren godkende, at Menda.dk og Behandlerne kan kontakte Brugeren med informationer og markedsføringsmateriale pr. e-mail. Brugeren kan dog altid nemt og uden omkostninger til- og framelde sig modtagelsen af sådanne e-mails på Menda.dk.

Menda.dk benytter derudover Brugerens e-mailadresse til at sende vigtig information vedrørende ændringer af nærværende betingelser, driftsoplysninger, nye eller ændrede funktioner på Menda.dk m.v.

Brugerens kontaktoplysninger videregives ikke, og sælges ikke til tredjepart. De informationer, Brugeren angiver i formularerne er nødvendige for at Behandlerne skal kunne vurdere Brugerens situation. Menda.dk sporer ikke dine aktiviteter på Menda.dk og indsamler ikke data, som kan bruges til at lave personprofiler.

3.3 Ajourføring af oplysninger

Brugeren er selv forpligtet til at ajourføre de personlige oplysninger, hvis der sker ændringer i disse.

3.4 Cookies

Menda.dk er baseret på anvendelse af cookies. Cookies er en mindre programkode, som lagres på Brugerens computer, og som gør det muligt for Menda.dk at identificere computeren. Disse cookies anvendes af Menda.dk til at give Brugeren den optimale brugeroplevelse af Menda.dk. Brugeren kan til enhver tid slette disse cookies.

3.5 Logstatistik

Vi bruger en logstatistik på Menda.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Menda.dk

4. Menda.dk’s rettigheder og forpligtelser

Menda.dk giver Brugeren mulighed for at indhente henvendelser fra Behandlerne. Menda.dk formidler alene kontakt mellem Brugeren og Behandlerne. Indhentelsen af henvendelser ud fra Brugerens ønsker hos Behandlerne påbegyndes umiddelbart efter en forespørgsel er oprettet. Menda.dk påtager sig intet ansvar i tilfælde hvor indhentning af henvendelser via Menda.dk skulle vise sig at være resultatløs eller forgæves.

Menda.dk påtager sig intet ansvar for, at oplysninger om e-mail og/eller telefonnummer, samt andre oplysninger i forespørgsel og tilbud er korrekte.

Menda.dk forbeholder sig ret til elektronisk at sende relevant information, nyheder eller tilbud til enhver aktiv Bruger af Menda.dk. E-mails, som Menda.dk automatisk udsender og som Brugeren aktivt beder om at få tilsendt, kan indeholde reklamer fra tredjemandsleverandører.

5. Fortrydelsesret

Når Brugeren benytter sig af Menda.dk til indhentelse af henvendelser fra behandlerne, bliver de af Brugeren indtastede oplysninger videregivet til Behandlerne umiddelbart herefter. Når oplysningerne således er afsendt kan Brugeren ikke fortryde afsendelsen og pålægge Menda.dk at trække de afsendte forespørgsler tilbage.

6. Regler for indhentelse og accept af tilbud

Når Brugeren forespørger på Menda.dk er det et krav, at Brugeren har en reel hensigt med denne forespørgsel. Det er ikke tilladt, som konkurrerende virksomhed, at benytte Menda.dk til at forespørge på Ydelser hos konkurrenter for at pristjekke.

Når Brugeren accepterer det af Behandlerne afgivne tilbud på den forespurgte Ydelse bliver aftalen om køb af Behandlernes Ydelse bindende for både Bruger og Behandlere.

Der er op til Brugeren og Behandlerne at aftale hvornår og under hvilke andre omstændigheder Ydelsen skal erlægges. Såfremt Brugeren eller Behandlerne oplever, at aftalen ikke honoreres af den anden part, opfordres denne til at kontakte Menda.dk.

Brugeren kan også aktivt vælge at modtage tilbud fra andre brancher, såfremt brugeren bliver spurgt om dette undervejs i indhentningen af henvendelser fra Behandlerne. Forbrugeren accepterer derved at blive kontaktet af enhver leverandør som Menda.dk måtte samarbejde med på et givent tidspunkt. Brugeren vil altid kun modtage tilbud på produkter/ydelser som brugeren har accepteret at modtage tilbud på.

7. Afsendelse af henvendelser
Når brugeren har oprettet sin forespørgsel, giver brugeren accept til at Behandlerne, der er tilmeldt Menda.dk kan kontakte brugeren pr. email, telefon eller brevpost for fremsendelse af tilbud og/eller indhentelse af yderligere informationer, der kan være nødvendige i forbindelse med tilbudsgivningen.
Behandlerne vil ikke på et senere tidspunkt sende uopfordret materiale til brugeren, på baggrund af en tilbudsforespørgsel.

8. Immaterielle rettigheder

Al information og materiale, der ligger på Menda.dk, er Menda.dk’s ejendom. Enhver distribution af materiale, udover hvad der anses som privat brug, kræver samtykke fra Menda.dk.

9. Links

Det er ikke tilladt at etablere links til Menda.dk på en sådan måde at Menda.dk fremtræder i det fremmede websites frame.

10. Support

Brugeren kan ved henvendelse til Menda.dk’s kundeserviceafdeling få hjælp vedrørende brugen af Menda.dk, eller fremsætte såvel gode forslag til forbedringer, samt ris eller ros.

11. Ansvarsfraskrivelse

Menda.dk er ikke involveret i transaktionen mellem Brugeren og Behandlerne. Menda.dk kan således ikke stilles til ansvar for eventuelle uoverensstemmelser mellem Brugeren og Behandlerne. Menda.dk påtager sig intet ansvar i forbindelse med de Ydelser, som Brugeren køber hos Behandlerne ved brug af Menda.dk. Menda.dk er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, der opstår som følge af brug af Menda.dk. Idet Menda.dk ikke er part i aftalen mellem Brugeren og Behandlerne kan Menda.dk ikke gøres ansvarlig, hvis Brugeren eller Behandlerne uanset årsag helt eller delvist ikke opfylder sine forpligtelser over for den anden. Såfremt enten Brugeren eller Behandlerne ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til aftalen, skal der reklameres direkte overfor denne uden ugrundet ophold.

Menda.dk kan ikke drages til ansvar, hvis der er noget i vejen med den ydelse Brugeren køber via brug af Menda.dk.

Spørgsmål, klager, tvister, forhandlinger eller lignende kommunikation er et anliggende mellem Brugeren og Behandlerne.

Ved accept af disse betingelser, som er en forudsætning for at kunne benytte Menda.dk, er Menda.dk ansvarsfri i enhver henseende, det være sig, men er ikke begrænset til de nedenfor beskrevne tilfælde:

Menda.dk kan ikke gøres erstatningsansvarlig som følge af økonomisk tab, person- og/eller tingsskade, som Brugeren eller Behandlerne måtte lide i forbindelse med aftalen.

Menda.dk er ikke erstatningsansvarlig for tab som skyldes: Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset at det er Menda.dk, der står for driften af systemerne. Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos Menda.dk. Lovindgreb. Terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig, force majeure eller naturkatastrofer. Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Menda.dk selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Menda.dk, eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for Menda.dk’s kontrol. Menda.dk forholder sig ikke til de indtastede priser og data.

Ovenstående ansvarsfraskrivelse gælder medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.

12. Misligholdelse af betingelser

Menda.dk forbeholder sig ret til uden varsel at slette en Bruger, såfremt Brugeren misligholder nærværende betingelser. Menda.dk ønsker naturligvis et godt forhold til enhver af vores Brugere, og vores supportafdeling vil i tilfælde af misbrug, som hovedregel kontakte en given Bruger med henblik på at fastslå, om misbruget skyldes en uforsætlig handling fra Brugerens side. Brugeren bør dog i alle tilfælde, hvor Brugeren er i tvivl om regler og betingelser, henvende sig til Menda.dk’s supportafdeling, så Brugeren kan få vejledning og forklaring om korrekt brug af Menda.dk.

13. Ændring af betingelser

Menda.dk kan til enhver tid ændre eller opdatere nærværende betingelser. Meddelelse om ændringer vil blive sendt til den e-mailadresse, som er angivet på Brugerens profil på Menda.dk og/eller offentliggjort på Menda.dk. Betingelserne vil i deres ændrede eller opdaterede form træde i kraft næste gang Brugeren benytter Menda.dk til indhentelse af en ny henvendelse fra behandlere eller efter 30 dage, afhængig af hvad der sker først. Ingen anden ændring af disse betingelser vil være gyldig, medmindre den fremsættes skriftligt.

14. Kontaktoplysninger

Menda.dk drives af:

Lundahl Gruppen
CVR-nr.: 34863636
Mustrupvej 241
8320 Mårslet
Tlf.: +45 2282 3535

E-mail: sonny@Menda.dk

15. Reklamation

Oplever du problemer eller fejl på menda.dk kan du henvende dig til os på sonny@Menda.dk.

16. Lovvalg og værneting

Enhver tvist eller uenighed mellem Menda.dk og Brugeren eller Behandlerne, som forgæves er forsøgt afgjort i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved Menda.dk’s til enhver tid værende værneting, medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.

Mårslet, den 03. september 2014

 

0 0 votes
Article Rating

Menda er drevet af almindelige mennesker. Vores råd og artikler kan ikke sidestilles med professionel rådgivning. Vi fralægger os ethvert ansvar.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x